Forside Betingelser Lejebetingelser Lejemålets varighed og beregning

Lejemålets varighed og beregning

For alt materiel, der udlejes, regnes lejemålets begyndelse fra og med den dag det lejede udleveres af Ramirent, til og med den dag det lejede materiel afleveres på Ramirents plads eller er afmeldt.

Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Materiellet skal være leveret tilbage/afmeldt inden kl. 8.00, hvis der ikke skal ske beregning for den pågældende dag.

Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 8 timer, med mindre andet fremgår af prislisten. Lejeperioden opgøres på baggrund af arbejdsdage, kalenderdage eller måneder, afhængig af materieltypen.

Anvendes materiellet ud over de 8 timer pr. dag beregnes lejeprisen, ved 2 holds skift med faktor 1,5, og ved 3 holds skift med faktor 2. Det samme gælder, hvis materiellet anvendes på lørdage og/eller søn- og helligdage.

Perioder, hvor lejer er forhindret i at anvende materiellet som følge af f.eks. strejke, lockout, vejrlig mv., fragår ikke i beregning af lejeperioden.

Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.