Forside Betingelser Lejebetingelser Sikkerhedsstillelse - faktureing og betaling

Sikkerhedsstillelse – fakturering og betaling

Udlejning kan kun finde sted til kunder der har udfyldt en kundeoprettelse, og er blevet oprettet som kunder. Det tager minimum 24 timer, at verificere en kundeoprettelse. Private skal erlægge depositum og betaling skal ske forud, med mindre andet er aftalt. Ramirent tager ikke imod kontanter, men gerne Dankort, Mastercard etc.

Lejepris pr. dag jf. gældende produkt og prisliste

Depositum

(kr.) ekskl. Moms

(kr. ) ekskl. moms

0 - 250

1.000

251 - 500

2.000

501 - 1.000

4.000

1.001 - 2.000

8.000

Ramirent forbeholder sig desuden ret til at fakturere en måneds depositum samt en måneds leje forud ved udlejning af skurvogne, pavilloner og containere. Depositum faktureres sammen med første lejefaktura.

Ramirent fremsender faktura efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere varighed - ved hver månedsafslutning. Pris pr. papirfaktura DKK 50, mens digitalfaktura er gratis. I tilfælde af for sen betaling beregnes rente pr. påbegyndt måned med 2 % (for private gælder diskontoen + 8 %). Debitering af rente er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.

Rykkergebyr på DKK 320 (DKK 100 for private) opkræves pr. fremsendt rykker og tilsvarende igen, såfremt Ramirent overdrager sagen til advokat med anmodning om, at tilgodehavendet sendes til inkasso. Eventuelle uoverensstemmelser/tvister mellem lejer og Ramirent eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejer til at undlade rettidig betaling af fakturerede beløb.