Tilbud og priser

Ethvert skriftligt eller mundtligt tilbud, overslag eller aftalte nettopriser, er afgivet under følgende forudsætninger:

 • At arbejdet udføres inden for Ramirents normale arbejdstid. Overtid, samt arbejde i weekend og på helligdage faktureres ekstra.
 • At Ramirent er berettiget til den aftalte leje, uanset om det lejede benyttes eller ej.
 • At tilbud er gældende i 4 uger, med mindre andet er skriftligt aftalt og at tilbud afgives med forbehold for mellemleje.
 • At køreveje, aflæsningspladser, samt opstillingssted udføres af et tilstrækkeligt bæredygtigt underlag, der tillader de aktuelle belastninger. Underlaget skal være jævnt og plant.
 • At maksimal rækkevidde på mobil- og lastbilskraner til montage og demontage, med mindre andet nævnt, er 5 meter til hver side, målt fra center af mobil- og lastbilskran til center af hejs, skurvogne eller lignende.
 • At priser er ekskl. moms, miljøbidrag og forsikringspræmie.
 • At tilbudspriser ikke kan overføres til nye projekter eller lejeperioder, uden Ramirents
 • skriftlige godkendelse.
 • At ydelser, ud over lejen, betales løbende i regning (f.eks. lovpligtige månedlige eftersyn).
 • At ydelse til ekstraordinære sikkerhedsregler ikke er indeholdt i tilbuddet.
 • At alt forbrug (herunder el og vand mv.) i forbindelse med drift og montageopgaver betales af lejer, ligesom evt. vejrligsforanstaltninger i forbindelse med drift og montageopgaver betales af lejer.
 • Der prisreguleres en gang årligt, inklusive igangværende lejemål.