Forside Betingelser Lejebetingelser Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

Transport, levering/afhentning og returnering af det lejede

Leverings- og afhentningsdato og tidspunkt aftales mellem lejer og Ramirent. Lejer skal kunne oplyse om højde og afstandsforhold til bygninger og andre fast stående genstande på leveringsstedet, der har betydning for leveringen/opstillingen. Transportudgifter betales af lejer, i henhold til gældende takster eller tilbud. Afhentning kan også ske fra Ramirents afdelinger, efter nærmere aftale. Skurvogne og pavilloner dog fra Greve og Taulov. Sker afhentning eller returnering af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning af det lejede, har lejer det fulde ansvar under transporten og/eller læsningen. Det gælder også ved flytning af materiel. Ved afhentning eller levering skal lejer på forlangende fremvise nødvendig legitimation. Lejer eller en repræsentant for denne, skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives.

Det påhviler lejer at sikre, at materiel, last-, lang- og kranvogne kan arbejde ubesværet, og materiel kan fremføres på leveringsadressen ad bæredygtige veje, og opstilles på bæredygtig grund. Kørsel og montage skal kunne ske uden hindring af f.eks. parkerede biler, luftledninger, andre entreprenørers materiel mv. Forhold omkring afspærringer, kørevej, plader, tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener m.m. er Ramirent uvedkommende. Spørgsmål og information til ovennævnte kan indhentes ved kontakt til Ramirent.

Ventetid, som følge af manglende iagttagelse af ovennævnte betingelser, debiteres lejer udover aftalt leje og andre omkostninger.

Eventuel reklamation skal ske på første lejedag og kan ikke senere tages til følge. Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (inkl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage. Der betales for modtagekontrol. Eventuel rengøring, reparation eller manglende tilbehør, som følge af lejers eventuelle misligholdelse, sker for lejers regning.

Specielt for skurvogne, pavilloner, flexmoduler, let- og toiletvogne.

Almindelig vedligeholdelse (kan rekvireres ved Ramirent) som rengøring, udskiftning af lyskilder etc. påhviler lejer. Der gøres opmærksom på, at rengøring omfatter alt, udvendigt som indvendigt, herunder gulve, vægge, brusekabiner, håndvaske, omklædnings skabe, køleskabe, toiletter, døre, facadebeklædning, møbler osv. Omkostninger til bortskaffelse og demontage af inventar, skilte og lignende, samt diverse installationer fra telefoner og IT, som er monteret af lejer, samt efterfølgende istandsættelse, betales af lejer.

Til aflåselige produkter udleveres 2 stk. standard Ramirent systemnøgler. Yderligere nøgler leveres mod betaling. Bortkomne nøgler faktureres.
Afmelding af moduler (mere end 4 enheder) skal altid ske med et varsel på minimum 10 arbejdsdage, eller andet varsel som angivet i et tilbud. Kortere varsel vil altid forsøges imødekommet, dog mod et forceringsgebyr på kr. 2.000,-