Vagtordning

Har lejer behov for service uden for Ramirents normale åbningstid, henvises til døgntelefon 70 15 22 22.

Et vagtudkald, uden for normal åbningstid, jf. åbningstider på www.ramirent.dk, debiteres pt. med DKK 2.250,- inkl. de 2 første timer, herefter 750,- kr. pr. time (forbugt tid beregnes inkl. transport fra/til medarbejderens hjem). Hertil kommer omkostninger til servicevogn, diverse forbrugsmaterialer og miljøtillæg efter Ramirents, til enhver tid, gældende takster. Der gives ikke rabat på ydelserne i forbindelse med vagtudkald. Kunden faktureres som udgangspunkt ikke ved problemer, der afhjælpes pr. telefon.

Eventuelle transportomkostninger til eksterne vognmænd faktureres lejer, og der ydes ikke rabat på ovennævnte priser.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i pavilloner, skurvogne, let- og toiletvogne, flexmoduler, biler og førerkabiner – over-trædelse vil medføre fakturering af ekstra rengøring.