Forside Nyheder Referencer En logistisk stillads udfordring

Stilladsløsning på 28.000 m² til klimarenovering i Ishøj

I forbindelse med klimarenoveringen af 648 lejligheder i Vildtbanegården i Ishøj lever beboerne nu på andet år med en byggeplads i baghaven og 28.000m2 stilladser klods op af vinduerne. Trods trange vilkår for beboerne er stemningen god, fordi logistikken og dialogen er på plads.

-For at et renoveringsprojekt af denne størrelse bliver en succes for alle parter, kræver det et utroligt tæt samarbejde mellem entreprenører, beboere og de håndværkere, der har deres daglige gang på pladsen. Det fortæller Michael Jensen fra NCC, der har hovedentreprisen på renoveringsprojektet til et samlet beløb på over 150 millioner kroner. Klimarenoveringen af de 648 lejligheder fordeler sig på 25 blokke og omfatter blandt andet ny isolering, facadebeklædning og nye glaslukninger foran altanerne.

I højde med beboerne
-Det er de færreste, der drømmer om at vågne op til en håndværker uden for vinduet. Men sådan er hverdagen lige nu for beboerne i Vildtgården, fortæller Jan Møller, der er Ramirents ansvarlige på stilladsløsningen. -For at skabe mindst mulig gene for beboerne opsætter og nedtager vi stilladserne i takt med, at håndværkerne bliver klar, ligesom vi hele tiden kører materiel frem og tilbage, så det fylder mindst muligt på pladsen, lyder det fra Jan Møller.

En logistisk udfordring
-Transporten af materiellet frem og tilbage er i sig selv uproblematisk, da vi har en 100.000m2 opbevaringsplads i Greve. Men for at indkøbe mindst muligt nyt materiel forsøger vi at bruge så meget af det materiel, som Ramirent i forvejen råder over. Det kræver en tæt koordiering af det materiel, vi får hjem fra vores øvrige projekter, med det, vi skal bruge her, forklarer Jette Johannesen fra Ramirent. Som afdelingsleder for stillads- og materieludlejningen i Greve deltager hun sammen med de øvrige byggeformænd og beboerformanden på de ugentlige byggemøder, hvor der drøftes alt fra samarbejdet med beboerne til håndværkernes indbyrdes koordinering af arbejdet.

Fælles ansvar for projektet
Og netop den ugentlige dialog har haft en positiv effekt på hele projektet. Siden NCC påbegyndte klimarenoveringen i marts 2009, er tidsplanen stort set blevet overholdt. -Det skyldes ikke mindst, at beboerne er gode til at samarbejde med os, forklarer Michael Jensen. Han har netop målt tryghedsniveauet hos beboerne, der oplever et højt informationsniveau og en god dialog med håndværkerne. Det høje tryghedsniveau hænger ifølge Michael Jensen sammen med, at håndværkerne udviser stort ansvar. -Alle er interesserede i at få tingene til at glide så godt som muligt, og vi har derfor meget lidt papirarbejde. Hvis der skal aftales noget mellem tømrer, murer og stilladsarbejderne, gør de det primært selv, forklarer han.

Tænker i løsninger
-Fælles for vores leverandører er, at de er gode til at tænke i løsninger, hvilket også er en af årsagerne til, at vi gennem 20 år har samarbejdet med Ramirent. De har både en volumen, der gør, at de kan løfte opgaver af den her størrelse. Samtidig er de gode til at udfordre vores vaner; eksempelvis i forbindelse med etableringen af skurbyen i Ishøj. I stedet for vores egne pavilloner i træ foreslog de brandsikre vogne med udvendige skodder, så der ikke kan sættes ild til vognene eller prikkes hul i vinduerne. Det højner både sikkerheden for vores folk og sparer os en masse penge, fordi vi får den rigtige løsning fra starten”, lyder den afsluttende kommentar fra Michael Jensen.