Forside Nyheder Referencer Etablering af midlertidige kontorlokaler

TrygVesta har kontor på parkeringsplads!

Ramirent har leveret en midlertidig pavillonbygning til 230 kontor-arbejdspladser under renoveringsarbejde af TrygVestas hovedkontor. Medarbejderne er begejstrede…

Før blev pavillonerne anvendt som projektkontor ved byggeriet af den nye DR-by. Nu arbejdes der med forsikringsløsninger. Ramirent har flyttet 2.500 kvadratmeter midlertidige lokaler fra DR Byen til TrygVestas hovedkontor i Ballerup.
Baggrunden for etableringen af de midlertidige kontorer i Ballerup er et større renoveringsprojekt af TrygVestas hovedkontor. Projektet omfatter hele hovedkontoret med ca. 1.500 medarbejdere, og det gennemføres etapevis over næsten tre år.

- Vi havde to løsninger i spil. Enten at leje os ind i et kontorhus et andet sted i området eller at få opstillet midlertidige pavilloner ved vores hovedkontor. Fordelen ved pavillonløsningen er, at vi beholder medarbejderne tæt ved de øvrige afdelinger og dermed også kan benytte kantine og mødefaciliteter. Det giver både arbejdsmæssige og økonomiske fordele, fortæller teknisk chef Erling Møller fra TrygVesta.

Indledningsvis indgik Ramirent i en afdækning af TrygVestas’ behov for kontorstørrelser,
indretning, faciliteter osv. I første omgang var et idrætsareal udset til opstillingen, men det var lidt for langt væk fra de øvrige bygninger. I stedet blev løsningen at påbegynde anlæg af nye parkeringspladser, som der alligevel er behov for efterfølgende, og så benytte arealet med bundsikring og kloakanlæg til de midlertidige lokaler.

- Ramirent kunne tilbyde os en løsning med pavillonerne fra DR Byen, som skulle demonteres. De passede som fod i hose til vores behov både med hensyn til kvalitet og dimensioner. Vi har på den måde fået både bedre og flottere midlertidige bygninger end forventet på forhånd, fortæller Erling Møller.

Der er opstillet 50 moduler i to plan på hver 4x12 meter. Det er moduler i en meget høj kvalitet, og de opfylder det nyeste bygningsregulativ med energikrav m.v. Der er samtidig valgt en løsning, hvor luft-luft varmepumper supplerer den traditionelle el-varme i midlertidige lokaler. Modulerne har desuden indbygget ventilation med varmegenvinding, og i de varme perioder kan der tændes for køleanlægget.

- Pavillonerne fungerer rigtigt godt, og medarbejderne er glade for deres kontorer. De har fået et godt arbejdsmiljø med gode lysforhold. Der er vinduespartier fra gulv til loft, så der er mere lys i lokalerne end normalt i pavilloner. Samtidig giver ventilationen og varmepumperne tilsammen et rigtig fornuftigt indeklima. Jeg har indtryk af, at medarbejderne er så glade for lokalerne, at mange vil være kede af at flytte derfra igen, siger Erling Møller.

Ramirent leverede den færdige opstilling i to etager med lys, varme, solafskærmning, kanaler til netværk og klimaanlæg. TrygVesta stod selv for entreprisen med forberedelse til kloaktilslutning og har desuden selv taget sig af malerarbejde, indretning og etablering af trapper, cykelparkering og lignende.

- Vi vil meget gerne i en tidlig dialog med kunden, hvor vi afdækker behov og får os analyseret frem til, hvilke krav og forventninger kunden har til de midlertidige lokaler. Vi har stor erfaring med at etablere forskellige typer løsninger, og den knowhow vil vi gerne sætte i spil så tidligt som muligt i et projekt, så kunden måske får en endnu bedre løsning, end han har forventet på forhånd, siger Lars Lysgaard.