PRIVATlivsPOLITIK FOR KUNDER


Senest opdateret 25. maj 2018

Denne Privatlivspolitik (i det følgende benævnt “Politik”) oplyser dig om, hvorfor Ramirent A/S indsamler, bruger eller deler dine personoplysninger i forbindelse med dit kundeforhold med Ramirent A/S. Du bedes læse denne Privatlivspolitik nøje. 

1.    DATAANSVARLIG
Den dataansvarlige i forhold til dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesret, er Ramirent A/S (i det følgende samlet benævnt “Ramirent”, “vi”, “os” eller “vores”). Ramirent er ansvarlig for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne Politik og gældende databeskyttelseslovgivning.

Den dataansvarliges kontaktoplysninger:

Ramirent A/S
CVR nr.: 26708664 
Adresse: Hundigevej 85, 2670 Greve
Telefon: +45 70 15 22 22

Dataadministrators kontaktoplysninger:

QHSE Manager for Danmark Claus Kjær Madsen
Adresse: Hundigevej 85, 2670 Greve
Telefon: +45 40 40 44 00    
E-mail: persondata@ramirent.dk

2.    INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi kan indsamle dine personoplysninger via forskellige kilder, der er forklaret nedenfor. Generelt behandler vi de personoplysninger, du giver os, når du lejer udstyr hos os eller på anden måde er i forbindelse med os (f.eks. via formularer på vores website eller kundeservice). Vi kan også indsamle personoplysninger fra eksterne kilder som f.eks. offentligt tilgængelige registre og kreditoplysningsbureauer. De personoplysninger, vi indsamler, omfatter f.eks. følgende kategorier af oplysninger:

  • Generelle personoplysninger som f.eks. navn, fødselsdato og kundenummer.
  • Kontaktoplysninger som f.eks. e-mailadresse, adresse og telefonnummer. Fra erhvervskunder kan vi også indsamle relevante oplysninger vedrørende din stilling og kontaktoplysninger i det selskab, du repræsenterer. 
  • Oplysninger vedrørende kundeforhold som f.eks. kundeinteraktion, kundehenvendelser og svar, produkter og serviceydelser, du køber eller lejer, fakturering og kreditoplysninger og oplysninger om udlejningsmateriel. 
  • Oplysninger i forbindelse med tv-overvågning af vores lokaler, og
  • IP-adresse, dine login-oplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling og sted, typer og versioner af browser plug-in, operativsystem og platform og anden teknologi på de enheder, du anvender til at gå ind på vores website, og oplysninger om, hvordan du bruger vores website, herunder sprogpræferencer.

3.    FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi behandler personoplysninger til følgende formål:

3.1. Levering af ydelser og administration af kundeforholdet 

Det primære formål med at indsamle dine personoplysninger er at levere vores ydelser til dig og administrere og opretholde kundeforholdet mellem os og dig/selskabet, du repræsenterer. Her er vores behandling af personoplysninger nødvendig for opfyldelse af kontrakten mellem dig/selskabet, du repræsenterer, og os. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, b og f i databeskyttelsesforordningen. 

Vi kan indsamle og behandle oplysninger fra kreditoplysningsbureauer for at forfølge vores legitime interesse i at vurdere din kreditværdighed, før vi indgår aftaler med dig. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1f i databeskyttelsesforordningen.

3.2. Markedsføring

Vi kan sende dig e-mails for at oplyse dig om nye egenskaber ved vores ydelser, anmode om feedback fra dig eller give dig andre relevante oplysninger om vores ydelser. Vi sender dig kun e-markedsføring i overensstemmelse med kravene i markedsføringsloven. I denne henseende er behandlingen af personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at give dig relevante oplysninger om Ramirent og markedsføre vores produkter og  ydelser over for dig. Du kan til enhver tid fravælge markedsføringsmeddelelser. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, f i databeskyttelsesforordningen.

3.3. Udvikling af ydelser og informationssikkerhed

Vi behandler også personoplysninger, herunder oplysninger om, hvordan du bruger vores website, til at forbedre kvaliteten af vores website og vores produkter og ydelser og til at udvikle nye. Vi kan også behandle sådanne oplysninger til målrettede markedsføringsformål for at vise dig indhold og tilbud, som vi tror vil have din interesse. I disse tilfælde er behandlingen af personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at sikre, at vi er i besiddelse af tilstrækkelige og relevante oplysninger til at udvikle vores ydelser og til at markedsføre vores produkter og ydelser over for dig. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, f i databeskyttelsesforordningen.

3.4. Oplysninger forbundet med fakturering 

Vi behandler også personoplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven og årsregnskabsloven og andre gældende regnskabs- og skattelove. I disse tilfælde er behandlingen af personoplysninger baseret på obligatoriske lovbestemmelser, der kræver, at vi opbevarer visse oplysninger til regnskabs- og dokumentationsformål. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, c i databeskyttelsesforordningen.

3.5. Tv-overvågning 

Vi foretager tv-overvågning af vores områder og lokaler for at hindre uautoriseret adgang og for at øge vores kunders og personales sikkerhed. I disse tilfælde baserer vi behandlingen af personoplysninger på vores legitime interesse i at garantere sikkerheden i vores lokaler. Retsgrundlaget er artikel 6, stk. 1, f i databeskyttelsesforordningen.

Tv-overvågning sker i overensstemmelse med kravene i tv-overvågningsloven. 

3.6. Legitim interesse

I den udstrækning, vi henviser til vores legitime interesse som retsgrundlag for behandling af personoplysninger anført i punkt 3.1 - 3.5, har vi foretaget en afvejning af de pågældende interesser for at sikre, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for vores interesse. Du bedes kontakte vores dataadministrator på den e-mailadresse, der er anført i punkt 1, hvis du ønsker at modtage flere oplysninger om interesseafvejningen.

4.    OVERFØRSEL OG VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Vi kan videregive personoplysninger til tredjemand:

  • når det er tilladt eller kræves i henhold til loven, f.eks. for at imødekomme anmodninger fra kompetente myndigheder eller i forbindelse med retssager;
  • når vores betroede serviceudbydere leverer ydelser til os på vores vegne og efter instruks fra os, f.eks. vores website operatør og Købmandsstandens Oplysningsbureau. Vi anvender Google Analytics til at analysere trafik på vores website. Vi kontrollerer og har til enhver tid ansvaret for brugen af dine personoplysninger;
  • hvis vi er involveret i en fusion, en overtagelse eller salg af alle eller en del af vores aktiver; og
  • når vi i god tro mener, at videregivelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte din eller andres sikkerhed, efterforske svig eller imødekomme en myndighedsanmodning.

5.    OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS
Google LLC, der udbyder Google Analytics, er etableret i USA. Der er etableret et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger, der behandles af Google, ved Googles certificering under EU-US Privacy Shield, jf. artikel 45 i databeskyttelsesforordningen. Kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI.

Ellers overfører vi ikke dine personoplysningen uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

6.    COOKIES
Vi anvender også cookies og andre lignende teknikker på vores website på www.ramirent.dk. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din enhed til at indsamle og huske nyttige oplysninger, til at forbedre vores websites funktionalitet og gøre det nemmere at anvende. Vi kan også bruge cookies og andre lignende teknikker til statistiske formål til at samle anonym statistik vedrørende f.eks. brugen af websitet, der giver os mulighed for at få indblik i, hvordan brugerne anvender websitet og at forbedre brugeroplevelsen. Vi anvender også cookies med henblik på målrettet markedsføring.

Du kan indstille din webbrowser til ikke at acceptere cookies, begrænse brugen af cookies eller fjerne cookies fra browseren. Men da cookies er en vigtig del af, hvordan vores website virker, kan begrænsning af brugen af cookies påvirke websitets funktionalitet. 

Du kan se mere om, hvordan vi bruger cookies, i vores cookiepolitik - klik her

7.    OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Dine personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er defineret i denne Politik. 

De fleste af dine personoplysninger gemmes i den periode, hvor du har et kundeforhold med Ramirent. Visse personoplysninger kan opbevares efter, at dit kundeforhold med os er ophørt, hvis det er påkrævet eller tilladt i henhold til gældende lovgivning. 

Personoplysninger vedrørende dine køb hos os slettes generelt 5 år efter udgangen af det år, hvor du foretog dit køb. Vi kan dog opbevare oplysninger i et længere tidsrum, hvis det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser eller for at retskrav kan fastslås, gøres gældende eller forsvares.
Optagelser fra tv-overvågning slettes generelt 30 dage fra optagelsesdatoen, medmindre længere opbevaring er nødvendig med henblik på behandling af en tvist. Personoplysninger, der behandles med henblik på direkte markedsføring, slettes, hvis du gør indsigelse imod fortsat direkte markedsføring. Vi vil dog gemme dokumentation for dit samtykke til elektronisk markedsføring i to år.

8.    DINE RETTIGHEDER
Såfremt vores behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Du har ret til at kræve indsigt i og berigtigelse, begrænsning og i visse situationer sletning af personoplysninger, som vi behandler om dig. Bemærk dog, at visse oplysninger er strengt nødvendige for at opfylde de formål, der er defineret i denne Politik og som også kan være påkrævet ved lov. Du har ret til at gøre indsigelse mod visse former for behandling. Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring. 
Du har ret til dataportabilitet, dvs. ret til i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv og at transmittere dine personoplysninger til en anden dataansvarlig i den udstrækning, det følger af gældende lovgivning. 
Du bedes sende ovennævnte anmodninger til vores dataadministrator på den e-mailadresse, der er angivet i punkt 1. 
Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til din nationale databeskyttelsesmyndighed i EU/EØS. I Danmark er det Datatilsynet. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger her: www.datatilsynet.dk.

9.    SIKKERHED
Vi opretholder passende sikkerhedsforanstaltninger (herunder fysiske, elektroniske og administrative foranstaltninger) til beskyttelse af personoplysninger mod tab, tilintetgørelse, misbrug og uautoriseret adgang eller videregivelse. For eksempel begrænser vi adgangen til personoplysninger til autoriserede medarbejdere og leverandører, der har brug for oplysningerne for at udføre deres arbejdsopgaver.
Du skal være opmærksom på, at selv om vi bestræber os på at sørge for at have rimelige sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger, kan intet sikkerhedssystem hindre alle potentielle brud på sikkerheden.

10.    ÆNDRINGER TIL DENNE POLITIK
Vi kan til enhver tid ændre denne Politik. Hvis vi foretager ændringer i denne Politik, meddeler vi dig det på vores website på www.ramirent.dk, hvor du også kan finde den seneste version af denne Politik. Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, orienterer vi dig om ændringer i denne Politik.

11.    KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Politik eller de personoplysninger, vi behandler om dig, bedes du kontakte vores dataadministrator på den e-mailadresse, der er anført i punkt 1.