Forside Nyheder Nyhedsoversigt Ny Direktør i Ramirent Danmark

Ny Direktør i Ramirent Danmark

Med virkning fra 1. oktober 2014 er André Bakke udnævnt som direktør for Ramirent Danmark. André Bakke overtager ledelsen efter interimsdirektør Johan Eckerby siden april i år.

André Bakke er uddannet civiløkonom, cand. Merc. i strategi og afsætning og har en executive MBA fra Copenhagen Business School. Siden 2000 har han været aktiv i entreprenørbranchen, tidligere i NCC Maskin divisionen (Altima A/S), siden drevet selvstændig konsulentvirksomhed indenfor salg, markedsføring og strategi og efterfølgende som ansat hos Dansk Byggeri fra 2006, hvor han i Materielsektionen/DRA har varetaget medlemmernes udlejningsinteresser frem til 2011, hvor han tiltrådte som Salg- og marketingchef i Ramirent.

Ny organisation
Ramirent har omstruktureret organisationen, således at Danmark og Sverige fra 1. oktober er en samlet enhed, som samarbejder på tværs af landegrænserne med ressourcer, materiel og kompetencer. "Der bliver mange synergier at høste i dette samarbejde, og begge lande får klare fordele af at udnytte hinandens kompetencer og ressourcer bedre. Vores svenske kolleger er eksempelvis nået meget langt i udviklingen af arbejdsmiljøkoncepter og miljøkoncepter, som vi med fordel kan markedsføre i Danmark. Tilsvarende er den danske opdeling af organisationen i Udlejning og Løsningssalg nu også blevet den svenske måde at organisere ressourcerne på. Dette vil give en bedre mulighed for samarbejde over landegrænserne. I løbet af 2015 vil vi derfor betragte Øresundsregionen som et marked for Løsningssalg og ikke skelne mellem om det er Danmark eller Sverige som tidligere", siger André Bakke, som også kommer til at indgå i den nye ledelsesgruppe i segmentet Danmark Sverige med reference den segmentsansvarlige Senior Vice President SVP Erik Alteryd for Ramirent AB i Sverige.

Fordelene for kunderne
"Det betyder bl.a. at vores stabsfunktioner i Sverige og Danmark kommer til at arbejde tættere sammen, så segmentet Sverige Danmark får større udbytte af ressourcerne og kompetencerne – og samlet set løftes organisationens evne til at servicere drift og salg, hvilket vil komme vores kunder til gode i form af bedre kvalitet, produktudvikling og helhedsløsninger. Styrken ved den nye organisation er netop, at der vil blive mere fokus på kunden og markedet", siger André Bakke.

Udlejning og helhedsløsninger
"Vi har mange dygtige og dedikerede medarbejdere, som er selvkørende og arbejder målrettet indenfor deres felt", siger André Bakke, som samtidigt er bevidst om, at Ramirent skal udvikles videre som en moderne udlejningsvirksomhed, der også tilbyder helhedsløsninger til større byggeprojekter med fokus på tæt samarbejde med entreprenøren og bygherren. Dette arbejde er vi i fuld gang med at udvikle og Ramirent har vundet flere projekter, hvor der leveres komplette byggepladsindretninger samt løbende drift af byggepladser, herunder logistikhåndtering af materialer og materiel, kantinefaciliteter, adgangskontrol, rydning af adgangsveje, opvarmning og affugtning, affaldshåndtering og meget mere", slutter André Bakke, der forventer at markedet (entreprenørerne) gradvist åbner op for at tænke i helhedsløsninger i stedet for den traditionelle tankegang om at eje eller leje materiellet og selv forestå byggepladsindretningen og -driften.

FOR YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt André Bakke, Direktør i Ramirent på tlf.: +45 24 88 77 01/ andre.bakke@ramirent.dk

Ramirent er et førende materieludlejningsfirma, som leverer dynamiske udlejningsløsninger, der fremmer kundens produktivitet og effektivitet. Vi servicerer en bred vifte af kunder, herunder byggeriet, industrien, den offentlige sektor og private.