Forside Nyheder Nyhedsoversigt Nyt højklassemodul til mandskabsfaciliteter

Nyt højklassemodul til mandskabsfaciliteter

Stigende krav til energirigtigt byggeri og en gennemtænkt løsning har sikret Ramirent en stor ordre på mandskabsfaciliteter til 600 personer. Ordren er en del af hospitalsprojektet i Gødstrup, hvor Ramirent i forbindelse med projektet har udviklet et nyt omklædnings- og bademodul, der for første gang skal i brug.

-Over de næste 8-10 år skal det danske sygehusvæsen ombygges og effektiviseres. Blandt andet skal der bygges et helt nyt hospital ved Gødstrup i Vestjylland, hvor vi i februar vandt opgaven på mandskabsfaciliteterne. Her skal vi levere 1000m2 højklassemodul, hvilket svarer til 30 enheder med omklædnings- og badefaciliteter til 20 personer i hver. På kontordelen, som vi også gav bud på, blev vi nummer to, hvilket i sig selv er et bevis på, at vi er med helt fremme i de store byggesager, fortæller Lars Lysgaard, som er produktansvarlig for højklassemoduler i Ramirent Danmark.

Skærpede krav til energiforbruget
Specielt ved de store offentlige byggesager er kravene til energiforbruget på byggepladsen i de senere år blevet skærpet meget i udbudsmaterialet. For Gødstrup-projektet betyder det eksempelvis, at den traditionelle elvarme bliver udskiftet med et vandbårent varmeanlæg, og at det varme brugsvand bliver opvarmet via et træpillefyr, som er opstillet på pladsen.
Endvidere er isoleringen i højklassemodulet øget med 25-30 % i loft, gulv og vægge, hvilket reducerer varmeforbruget med ca. 20-25 %, oplyser Lars Lysgaard. Modulet er ligeledes udstyret med et ventilationsanlæg med varmegenvinding samt hygrostatstyrede tørreskabe, som mange nok kender fra deres børns institutioner.

Intelligente løsninger
Vi afprøver på første leverance af højklassemodulerne en ny type låse- og adgangssystem, hvor alle med adgang til byggepladsen får et personligt chip-kort. Udover at fungere som elektronisk lås til den enkelte medarbejders adgang til pladsen og omklædningsskab kan kortet også bruges til at købe mad i kantinen, som bliver etableret på byggepladsen. Bliver det en succes, bruger vi det også på de efterfølgende leverancer, ligesom systemet på sigt kan udbygges med flere funktioner, lyder det fra Lars Lysgaard.

En god business case
Inden Ramirent skrev kontrakt, blev der lavet en grundig business case på modulet i både Danmark og i de øvrige nordiske lande. Alle undersøgelser pegede i samme retning: Det var ikke bare et interessant nicheprodukt, men også rentabelt i forhold til Gødstrup-projektet.
-Jeg er sikker på, at vores nye højklassemodul vil få positiv betydning, når vi fremover byder ind på de helt store offentlige projekter. Mig bekendt er Ramirent de første i branchen, der lige nu kan tilbyde en så avanceret og energirigtig løsning på det her område. Den unikke position skal vi naturligvis bruge aktivt ved kommende udbudsrunder, siger Lars Lysgaard.

Første højklassemodul leveret i juli til Gødstrup
Lars Lysgaard er netop vendt tilbage fra et besøg på fabrikken i Baltikum, hvor højklassemodulet bliver produceret. Her har han blandt andet kvalitetssikret, at alle tegninger og beregninger opfylder betingelserne på konstruktions- og installationssiden, og at tidsplanen bliver overholdt. Efter sigende skulle alt gå efter planen. De første højklassemoduler til 100-120 mand skal leveres og opstilles i starten af juli – og omkring årsskiftet kommer endnu en leverance til yderligere 300 mand. Byggeriet i Gøstrup forventes at være afsluttet i 2019.

FOR YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt André Bakke, Salg- & Marketingchef i Ramirent på tlf.: +45 43 97 24 12 / andre.bakke@ramirent.dk

Ramirent er et førende materieludlejningsfirma, som leverer dynamiske udlejningsløsninger, der fremmer kundens produktivitet og effektivitet. Vi servicerer en bred vifte af kunder, herunder byggeriet, industrien, den offentlige sektor og private.