Forside Om os Vores værdier

Ramirents værdigrundlag

Vores kerneværdier

beskriver, hvem vi er, og hvordan vi ønsker at blive opfattet. De signalerer, hvad vores virksomhed repræsenterer nu og vil fortsætte med, at stræbe efter i fremtiden. Vores succes afhænger af, i hvor høj grad vi kan leve op til vores kerneværdier.

Kerneværdierne hjælper os til at rekruttere, udvikle og motivere de rigtige mennesker og giver vores arbejde mening ud over bare det at tjene penge. Rigtigt anvendt styrer de alle virksomhedens aktiviteter som en slags tjekliste, hvor der kan spørges: "Er dette i tråd med vores værdier?"

  • Åben
  • Progressiv
  • Engageret

Værdierne er en retningslinie for vores samarbejde, og hvordan vi forholder os til hinanden. Vi benytter også de samme værdier ved rekruttering, udvælgelse af partnere og kunder. At have ens værdier, styrker enheden og samarbejdet på tværs af discipliner og grænser.